سوهان پا


اکثر افراد با توجه به حساسیت مختلف پوستی و در سنین مختلف اکثرا بعد از استحمام متوجه ی شکاف های سطحی یا عمقی در کف پاهای خود، تغییر رنگ و نیز از بین رفتگی پوست کف پای خود شده که معمولا با چرب نمودن آن اقدام به رفع سطحی آسیب های آن می نمایند. اما استفاده ی مداوم از سوهان و رنده ی پای ویتالی بعد از استحمام برای شما پوستی صاف و براق به ارمغان می آورد که هم به زیبایی و هم به سلامت شما کمک زیادی می نماید.